Privacy & cookie policy

Cookies

Brugesholidays maakt gebruik van cookies. Door middel van cookies houdt brugesholidays.com onder andere bij in welke taal je de website bekijkt, zodat u deze niet op elke pagina moet veranderen.

Wat zijn Cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. Hoe je deze cookies uit kan zetten wordt hieronder uitgelegd.

Hoe zet ik alle cookies van derden uit?

Deze website bevat geen cookies van derden, maar als u dit toch wilt uitzetten voor alle websites die u bezoekt, kunt u op de helppagina’s van uw browser kijken.

Mocht u uw cookie instellingen van de browser aanpassen, dan raadt brugesholidays.com ten zeerste af dat u alle cookies in je browser uit zet. Indien u alle cookies uitzet kan geen enkele website meer goed bijhouden of u bent ingelogd waardoor u op vele websites vaak opnieuw zult moeten inloggen.

Privacygegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Om uw privacy verder te beschermen hebben we deze tekst geplaatst om u verder te informeren over hoe wij uw gegevens online verwerken.

Het enige moment waar wij gegevens opvragen is wanneer u een reservatie wilt maken. Bij een reservatie worden er persoonlijke contactgegevens gevraagd. Deze worden via e-mail verstuurd naar de eigenaar van ‘Holiday Flats – Aramis’ gestuurd. Deze informatie wordt op geen enkele andere manier opgeslaan of doorgestuurd naar derde partijen. De persoonlijke informatie die we hier over u opvragen zijn:
- Naam
- Adres
- Postcode/gemeente
- Land
- E-mail
- Telefoon/gsm

We gebruiken uw e-mail adres om uw reservatie te kunnen beantwoorden. Deze adressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt en worden niet gedeeld met andere partijen.

Beschikbaarheid van materiaal van brugesholidays.com

Alle inhoud op brugesholidays.com is vrij bekijkbaar, er rust echter wel auteursrecht op al het materiaal van deze website.
Dit betekent dat je het materiaal niet zomaar mag overnemen, wel is het toegestaan om materiaal te gebruiken als research en/of bron materiaal voor privé gebruik. Echter dient dit dan wel zeer duidelijk te worden vermeld in het betreffende werk.
Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media ligt het auteursrecht bij brugesholidays.com, Dit mag dus niet zomaar worden overgenomen.
Het is toegestaan om pagina’s van brugesholidays.com af te drukken voor privé gebruik, zolang daarbij duidelijk blijft dat het materiaal van brugesholidays.com komt.

Commercieel gebruik van materiaal van brugesholidays.com

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van brugesholidays.com worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een uitzending

brugesholidays.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
brugesholidays.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
brugesholidays.com is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van brugesholidays.com en/of onderliggende en dochter websites en/of de bijbehorende systemen. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van brugesholidays.com liggen. brugesholidays.com is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van brugesholidays.com ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de brugesholidays.com systemen door of vanwege brugesholidays.com
brugesholidays.com is gerechtigd verbeteringen in of aan brugesholidays.com systemen en/of websites aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. brugesholidays.com is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van deze wijzigingen.

Bij vragen over deze policy kunt u ons bereiken op +32 486 941 544 of u kunt een e-mail sturen op info@brugesholidays.com.